Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 3
Năm 2021 : 2.808
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Hoài Ân: Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 10.6, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xã hội học tập huyện chủ trì Hội nghị.

 


 

Qua 5 năm thực hiện đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị và sự tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhờ đó, đạt được nhiều kết quả tích cực; UBND huyện đã công nhận 17 gia đình đạt Danh hiệu “Gia đình học tập tiêu biểu”; 5 dòng họ đạt Danh hiệu “Dòng họ học tập tiêu biểu”; 11 cộng đồng đạt Danh hiệu “Cộng đồng học tập tiêu biểu”; 11 đơn vị đạt Danh hiệu “Đơn vị học tập tiêu biểu”. 15/15 xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng; Ban Quản lý các Trung tâm được kiện toàn thường xuyên đảm bảo đúng thành phần và nâng cao chất lượng hoạt động, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời mở nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân. Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận một số vấn đề về phương pháp, cách làm, sáng kiến trong việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại và đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng xã hội học tập; đặc biệt chú công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện Gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng “Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập”; đánh giá khách quan, trung thực về các tiêu chí Cộng đồng học tập cấp xã để phát hiện và khắc phục những hạn chế yếu kém; kịp thời kiện toàn Ban Quản lý Trung tâm học tập cộng đồng và nâng cao chất lượng hoạt động. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở, chủ động tham mưu cho cấp chính quyền chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phong trào xã hội học tập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng công tác nhân rộng mô hình tiên tiến, cách làm hay; biểu dương các tập thể cá nhân điển hình. Các gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân để thúc đẩy phong trào phát triển. Người đứng đầu Cộng đồng, đơn vị học tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phương pháp, cách làm để nâng cao chất lượng các tiêu chí thực hiện phong trào, góp phần tích cực cùng chung tay xây dựng một xã hội học tập tích cực, hiệu quả.

 

Dịp này, Hội nghị đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.


Tống Bình (VP-UBND huyện Hoài Ân)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip