Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 3
Năm 2021 : 2.808
 • Hồ Chí Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986144379
  • Email:
   hochituong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển về từ THCS Cát Khánh

 • Lê Phước Giỏi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0888483739
  • Email:
   danle@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển về năm học 2017-2018 từ trường TH số 1 Ân Nghĩa

 • Trần Thị Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01665822416
  • Email:
   trandanhaht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành năm học 2016-2017 đến nay

 • Võ Thị Kim Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942393337
  • Email:
   kimanhaht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành từ năm học 2000-2001 đến nay

 • Nguyễn Thị Hồng Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984074841
  • Email:
   honghuongaht@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển về từng Bình Thuận

 • Nguyễn Thị Nhân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01687029159
  • Email:
   nhanthanh_anhaotay@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành năm học 2001-2002 đến nay

 • Võ Đình Luật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944927334
  • Email:
   dinhluatgvanhao@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển trường từ THCS Nhơn Hải về năm học 2009-2010 đến nay

Video Clip