Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 3
Năm 2021 : 2.808
 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918398849
  • Email:
   giaoanvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển về năm học 2011-2012 từ trường THCS Tam Quan 

 • Nguyễn Lệ Phương Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01226336305
  • Email:
   nlpdung@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành năm học 2009-2010 đến nay

 • Đinh Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01669413680
  • Email:
   thuydunganhao@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành từ năm học 2000-2001 đến nay

 • Hà Văn Chảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979338762
  • Email:
   chanhaht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành ngày 25/8/1981 đến nay

 • Bùi Xuân Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0945456970
  • Email:
   buihongkong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Làm việc từ năm học 2004-2005 đến nay

 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01686583837
  • Email:
   thuyaht@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Làm việc từ năm học 2006-2007 đến nay

Video Clip